صنایع تولیدی نوین آذین

صنایع تولیدی نوین آذین

نرده شیشه ای نوین آذین

نرده و پله شیشه ای برای تامین ایمنی و زیبایی ساختمان ها و ادارات مورد استفاده قرار می گیرد و روح و طراوت خاصی را به راه پله ها می دهد.

اطلاعات بیشتر

نرده و پله شیشه ای چه چیزی است؟

نرده و پله شیشه ای برای تامین ایمنی و زیبایی ساختمان ها و ادارات مورد استفاده قرار می گیرد و روح و طراوت خاصی را به راه پله ها می دهد.

 

چه نوع نرده های شیشه ای تولید و ساخته می شود؟

نمونه های نرده شیشه ای که از آنها استفاده می شود دو نوع تمام شیشه و نوع ترکیبی هستند.

در نوع تمام شیشه ای از دو تا شیشه که دارای سکریت و لمینت 8 میلی متری هستند استفاده نموده که امنیت، مقاومت و استحکام بسیار بالایی دارند. در این نوع نرده ها و پله های شیشه ای از پروفیل های آلومینیومی و آلیاژ های مقاوم در طرح های مختلفی را استفاده می شود. نوع ترکیبی هزینه پایین تری نسبت به نوع شیشه ای داشته و ضخامت شیشه در آن کمتر از 10 میلی متر بوده و سکریت شده می باشد. این نوع نرده های شیشه ای و پله های شیشه ای بسیار لوکس و شیک هستند و برای ادارت و شرکت ها هم مناسب می باشند. این نوع نرده ها تنوع بسیاری هم دارند و با توجه به اینکه در آنها شیشه بکار رفته روشنایی، طراوت و زیبایی خاصی به فضای اداری می دهند.

این نرده ها اعم از:

نرده های شیشه ای شده با پایه های مهار کننده :

این نوع نرده و پله شیشه ای از شیشه سکریت و لمینت ساخته شده و شیشه هایی که در آنها بکاررفته است ضخامت های 5، 8، 10 میلی متری دارد. پایه های بکاررفته در آن از آهن و استیل و آلومینیوم بوده که بوسیله یراق بستی شیشه را مهار می کند و برای اینکه این پایه ها را بهم متصل شوند از هندریلی از جنس چوب و استیل و گاهی اوقات آلومینیوم استفاده می شود.

نرده های شیشه ای  شده با پایه ی نگهدارنده :

در این نرده های شیشه ای از شیشه های سکریت و لمینت استفاده می کنیم و ضخامت شیشه های آن از 10 تا 20 میلی متر بوده و برای تولید این نوع نرده های u  مانند نیز از پایه نگهدارنده شیشه ای با ارتفاع 15 تا 25 سانتی متر استفاده شده و این پایه نگهدارنده را به ساختمان متصل نموده و برای مهار کردن و نگه داشتن این شیشه ثابت می شود. 

نرده های شیشه ای نوع تمام شیشه:

در این نوع هم شیشه لمینت و سکوریت استفاده شده و ضخامت آن از 18 تا 20 میلی متر می باشد و پایه و هندریل آن هم شیشه ای می باشد.در این نوع نرده های شیشه ای تمام شیشه شده از ابزاری نگه دارنده و فیکس شده استفاده می کنیم که از کنار پله یا بالکن به ساختمان وصل می باشد.

نرده های شیشه ای پله ها:

این نوع نرده های استاندارد دارای ارتفاعی از 85 تا 95 سانتی متر بوده و در طراحی آن از سکوریت و لمینت با پایه ها و یراق هایی که کیفیت مناسبی را دار می باشند باشند استفاده می شود. این نوع یراق ها مقاومت و استحکام زیادی هم برای حفاظت از شیشه ها دارند.

نرده های شیشه ای بالکن ها :

این نوع نرده ها از تریکب دو نوع نرده قبلی یعنی نرده های شیشه ای دارای پایه نگهدارنده و نرده شیشه ای با پایه های بست شیشه گیر ساخته خواهد شد ارتفاع استانداردی با 110 سانتی متر دارد.